ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ  ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ Motivational Speech ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ

 

 

 

 

 

ಶೇರ್ ಮಾಡಿ Share this with your friends on WhatsApp