ಇದೇ ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು
ಲೈವ್‍ನಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಪ್‍ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ